Z radnic města Prahy - Aktualne.PrahaNaDlani.cz http://aktualne.prahanadlani.cz/c1/z-radnic-mesta-prahy.html cs Copyright 2019, Aktualne.PrahaNaDlani.cz. All Rights Reserved. Thu, 25 Apr 2019 16:06:30 -1000 Thu, 25 Apr 2019 16:06:30 -1000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss PrahaNaDlani.cz - AktualneZ radnic města Prahy RSS kanál - Poslední zprávy - poslední články, zprávy a aktuality s tématem Z radnic města Prahy. Aktuální zpravodajství vždy na serveru Aktualne.PrahaNaDlani.cz Aktualne.PrahaNaDlani.cz - Prehled zpravodajstvi http://aktualne.prahanadlani.cz/img/aktualne-prahanadlani-rss.png http://aktualne.prahanadlani.cz/c1/z-radnic-mesta-prahy.html Výstraha před nebezpečím požárů od 20. 4. 2019 do odvoláníhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1604935-vystraha-pred-nebezpecim-pozaru-od-20-4-2019-do-odvolani.html Na základě výstrahy ČHMÚ platí od 20. 4. 2019 až do ODVOLÁNÍ pro celé území hl. m. Prahy zvýšené nebezpečí požárů. V souvislosti s tím je nutné se řídit nařízením hl. m. Prahy č. 9/2016 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár v lesních porostech a 50 m od jejich okrajů, lesoparcích, parcích, zahradách a dalších porostech, skladech sena, slámy a v jejich okolí a zemědělských plochách: rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, kouření (s výjimkou elektronických cigaret), používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení Celé znění nařízení najdete na: http://www.praha.eu/file/2185637/narizeni_c._9.pdf Thu, 25 Apr 2019 12:17:59 GMT Upozornění pro majitele kočekhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1604597-upozorneni-pro-majitele-kocek.html Vážení spoluobčané, v termínu od 13.5.2019 - 14.5.2019 bude v okolí křižovatky ulic Netušilská a Bělušická proveden odchyt toulavých koček zdržujících se na veřejném prostranství. Prosíme majitele koček bydlících v okolí odchytu, aby si své mazlíčky ve výše uvedených termínech řádně zabezpečili. Pro umožnění odchytu od 11.5.2019 prosím nekrmte žádné cizí kočky a svým miláčkům podávejte potravu nejlépe v uzavřeném prostoru. Děkujeme za vzájemnou spolupráci OŽPD Thu, 25 Apr 2019 07:05:22 GMT Aktuální informace k uzavření zastávky Rápošovská a k probíhajícímu správnímu řízeníhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1604598-aktualni-informace-k-uzavreni-zastavky-raposovska-a-k-probihajicimu-spravnimu-rizeni.html Vážení spoluobčané, dne 8.4. 2019 jsme Vás informovali o tom, jak postupuje správní řízení ve věci kácení dřevin (topolů černých) na pozemku MČ Praha 21 u školního hřiště a v bezprostřední blízkosti chodníku a autobusové zastávky Rápošovská ve směru do centra.Dovolte, abychom Vás informovali o dalším vývoji vedeného správního řízení. Již jste byli informováni, že spis byl posouzen v odvolacím řízení odborem ochrany prostředí MHMP a na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu bylo zahájeno nové správní řízení o povolení kácení stromořadí. Následně jsme obdrželi námitku systémové podjatosti týkající se celého úřadu MČ a městské části včetně paní tajemnice a pana starosty. Spis je tedy nyní opět předán nadřízenému orgánu a bude se nejprve posuzovat, zda jsme či nejsme v daném řízení podjatí. Až bude o podjatosti rozhodnuto, bude dále pokračovat správní řízení buď na ÚMČ Prahy 21 nebo na jiném úřadu. Nezbývá tedy než čekat. Ve věci uzavření chodníku a zastávky MHD nejsou činěny další kroky z důvodu toho, že nelze předjímat výsledek správního řízení a provedení jakýchkoliv kroků do ukončení řízení by mohlo být následně napadeno, proto jsme nuceni zvolit tento postup. V tuto chvíli nejsou vynakládány další prostředky MČ Praha 21. Bohužel stále hrozí poškození zdraví či majetku občanů, takže nezbývá než ponechat autobusovou zastávku nadále uzavřenou. Celý prostor je zajištěn. Velmi se vám omlouváme a věříme, že nás postup pochopíte. Thu, 25 Apr 2019 06:18:42 GMT Praha 4 rozdělí dotace ve výši téměř 24 milionů korunhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1604280-praha-4-rozdeli-dotace-ve-vysi-temer-24-milionu-korun.html Praha 4 podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k rozvíjení jejich volnočasových aktivit. Na jejich činnost jim v letošním roce přispěje částkou 23,856.500 Kč. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 3. zasedání ve středu 24. dubna 2019. Wed, 24 Apr 2019 23:04:22 GMT Starostkou Prahy 4 je Irena Michalcováhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1604281-starostkou-prahy-4-je-irena-michalcova.html Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání ve středu 24. dubna 2019 odvolalo starostu Petra Štěpánka a sedm dalších členů rady městské části z dosavadní koalice Praha 4 sobě/Zelení, STAN/KDU-ČSL a Piráti a zvolilo nové členy rady z ANO 2011, ODS a TOP 09. Starostkou byla zvolena Irena Michalcová (ANO 2011), která v tajné volně získala 23 hlasů ze 45 přítomných členů zastupitelstva. Wed, 24 Apr 2019 21:26:08 GMT Zajímá vás, kde se co staví? Plánované projekty nyní najdete na jednom místěhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1603718-zajima-vas-kde-se-co-stavi-planovane-projekty-nyni-najdete-na-jednom-miste.html Webový portál „Praha zítra?“ na adrese http://prahazitra.camp prezentuje stavební projekty, které v budoucnosti vzniknou v Praze. Na webu naleznete celkem 184 projektů v různých fázích vývoje – od idejí, přes stavební záměry, až po ty realizované. Jde o nové budovy, mosty, veřejná prostranství, ale třeba i celé čtvrti. Všechny projekty byly součástí tří výstav „Praha zítra?“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Ti, kdo si projekty nestihli prohlédnout v CAMPu, si je nyní mohou díky mapovému portálu prostudovat online. Wed, 24 Apr 2019 11:10:00 GMT Rada hl. m. Prahy schválila plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2019http://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1603719-rada-hl-m-prahy-schvalila-plan-obnovy-vodohospodarske-infrastruktury-na-rok-2019.html Pražští radní schválili roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaného Pražskou vodohospodářskou společností (dále PVS) v roce 2019. Celkové finanční zdroje na investice pro rok 2019 jsou předpokládány ve výši 2,135 miliardy korun bez DPH. Rekonstrukce se budou týkat výhradně vodárenských a kanalizačních staveb. Wed, 24 Apr 2019 09:52:00 GMT Praha vyzývá žáky pražských škol k opuštění plastůhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602840-praha-vyzyva-zaky-prazskych-skol-k-opusteni-plastu.html Hlavní město Praha chce přispět k tomu, aby se snížilo znečištění životního prostředí plasty. Proto radní pro školství, Vít Šimral, inicioval spolu s primátorem Hřibem soutěž, která cílí na pražské žáky. Týmy, které vymyslí nejlepší projekty na snížení produkce plastového odpadu, magistrát zafinancuje sumou do výše 10 000 Kč. Inspirací byl projekt „Praha 6 neplastuje“. Tue, 23 Apr 2019 15:02:00 GMT Uzavírky komunikací na území HMP ve dnech od 23. 4. do 5. 5. 2019http://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602538-uzavirky-komunikaci-na-uzemi-hmp-ve-dnech-od-23-4-do-5-5-2019.html Vážení spoluobčané, předáváme Vám informace o uzavírkách na území hl. m. Prahy. Tue, 23 Apr 2019 13:48:45 GMT Uzavření místní knihovny ve dnech 20. 5. – 31. 5. 2019http://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602539-uzavreni-mistni-knihovny-ve-dnech-20-5-31-5-2019.html Vážení čtenáři, ve dnech 20. 5. – 31. 5. 2019 bude místní knihovna z důvodu revize knihovního fondu uzavřena. Děkujeme za pochopení. Tue, 23 Apr 2019 13:41:01 GMT Uzavřena matrika dne 26. 4. 2019 od 10:45 do 12:30 hodinhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602540-uzavrena-matrika-dne-26-4-2019-od-10-45-do-12-30-hodin.html Vážení občané, dne 26. 4. 2019 od 10:45 do 12:30 hodin bude matrika uzavřena z důvodu konání svatebního obřadu. Tue, 23 Apr 2019 13:35:13 GMT Zelenečskou ulici v Hloubětíně čeká rekonstrukcehttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602535-zelenecskou-ulici-v-hloubetine-ceka-rekonstrukce.html Radní hlavního města Prahy rozhodli na úterním zasedání o výběru zhotovitele rekonstrukce Zelenečské ulice v Praze 14. Součástí prací bude obnova povrchů pozemních komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení a úpravy kabelových rozvodů. Celkově za tyto opravy zaplatí hlavní město Praha přibližně 54 milionů korun bez DPH. Tue, 23 Apr 2019 13:25:00 GMT Praha na svých akcích omezí jednorázové plastyhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602536-praha-na-svych-akcich-omezi-jednorazove-plasty.html Na akcích podpořených dotacemi v oblasti kultury a umění se nově nebudou prodávat jídlo a nápoje v jednorázových plastech. Mezi povinnosti příjemce individuálních účelových dotací nové opatření šetřící přírodu zařadila radní pro kulturu Hana Třeštíková. Tue, 23 Apr 2019 12:48:00 GMT Praha 4 pokračuje v kultivaci prostředí vysazováním nových stromůhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602541-praha-4-pokracuje-v-kultivaci-prostredi-vysazovanim-novych-stromu.html Deset vzrostlých stromů vysadili v úterý 23. dubna 2019 dopoledne nedaleko Základní školy Mendíků společně se žáky této školy a obyvateli Michle starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení) a radní pro infrastrukturu životního prostředí a správu veřejných prostranství Ondřej Růžička (STAN/KDU-ČSL). Jde o pět lip, tři okrasné třešně a dva duby, které doplnily zeleň v této lokalitě. Tue, 23 Apr 2019 12:43:52 GMT Revitalizace Karlova náměstí pokračuje. Vznikne podrobný plán správy náměstíhttp://aktualne.prahanadlani.cz/z-radnic-mesta-prahy/1602537-revitalizace-karlova-namesti-pokracuje-vznikne-podrobny-plan-spravy-namesti.html Pražští radní na úterním zasedání schválili další krok k proměně Karlova náměstí. Návrh projde potřebnými úpravami, vznikne projektový výbor a pracuje se i na plánu správy náměstí. Vítězem tzv. řízení se soutěžním dialogem se v loňském roce stal tým německého krajinářského studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten s architektonickou kanceláří BY Architects a dopravní kanceláří PD Filip. Řízení se uskutečnilo pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR). Tue, 23 Apr 2019 11:24:00 GMT