23. února, 2018 - svátek má Svatopluk

praha21.cz: Přehled zpráv a článků

praha21.cz

MČ Praha 17 přijme referentku

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 20. únor, 2018

ÚMČ Praha 17 přijme referentku pro zpracování rady a zastupitelstva. Přesné informace v příloze. 

praha21.cz

MČ Praha 21 přijme pověřence GDPR

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 20. únor, 2018

ÚMČ Praha 21 přijme referenta - pověřence GDPR /ochrana osobních údajů/. Bližší informace v příloze, nebo na telefonu 281012914 p. Saitz 

praha21.cz

Co se probíralo na Komisi životního prostředí

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 20. únor, 2018

KŽP se schází zpravidla jednou měsíčně. V lednu se  komisi  představil  nový vedoucí OŽPD, pan Mgr. Bc. Tomáš Svoboda. Dalším hostem byl zástupce Lesů ČR, revírník pan Josef Sedláček. Debatovali jsme o zpracování plánů těžby, kterou zde provádí firma Uniles, dále jsme hovořili o možnosti prořezávek kolem frekventovaných cest. Tento požadavek zapracuje pan

praha21.cz

ÚMČ Praha 21 přijme brigádníka

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 20. únor, 2018

ÚMČ Praha 21 přijme brigádníka na vydávání povolenek. Přesné informace jsou v příloze. 

praha21.cz

Klánovický les - těžební zásahy 2018

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 16. únor, 2018

Na přiložené mapě jsou červenou barvou vyznačeny plochy, kde bude v letošním roce prováděna obnovní těžba.Vše je v souladu s lesním hospodářským plánem. V době provádění těžby doporučujeme nevstupovat do zmíněných porostů i zvýšené opatrnosti v okolí.

praha21.cz

MČ Praha - Klánovice vyhlašuje VŘ na funkci tajemníka

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 16. únor, 2018

MČ Praha-Klánovice vyhlašuje VŘ na funkci tajemníka ÚMČ. Přihlášku lze zaslat nebo doručit do 20. února 2018 do podatelny úřadu. Upřesňující informace lze získat na telefonu: 603425258 

praha21.cz

Výzva - studie volnočasových aktivit

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 15. únor, 2018

V únoru proběhne v rámci projektu Místní akční plán (MAP) dotazování veřejnosti a poskytovatelů volnočasových aktivit na území správního obvodu PRAHA 21 (Újezd n. L., Koloděje, Klánovice a Běchovice). Kroužky, spolky, sportovní kluby a další subjekty budou osloveny mailem či telefonicky. Dále proběhne dotazování veřejnosti. Osloveny budou zejména rodiny s

praha21.cz

Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 13. únor, 2018

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018", které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.

V sekci praha21.cz je vloženo 71 zpráv / článků

123456789starší

Nejsledovanější články