20. června, 2018 - svátek má Květa

praha21.cz: Přehled zpráv a článků

praha21.cz

Hasiči pro školky

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 19. červen, 2018

Dne 15.6.2018 naše jednotka pořádala pro mateřské školky v Újezdě nad Lesy akci „Hasiči pro školky“ a to na farní louce – tímto také děkujeme panu Ondřeji Salvetovi za poskytnutí pozemku na tuto akci. Akce se zúčastnilo cca 200 dětí ze šesti mateřských školek. Děti byly seznámeny s výzbroji a výstrojí hasičů, s technickými prostředky a práci jednotky.

praha21.cz

Přátelské setkání Komise pro udělování čestných titulů

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 19. červen, 2018

V pondělí 18. června 2018 proběhlo přátelské setkání Komise pro udělování čestných titulů v naší nově zrekonstruované zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 21.V rámci našeho přátelského vztahu jsme si dovolili představit nově vydanou knihu Čestných titulů Újezdu nad Lesy, která je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři tajemníka ÚMČ Praha 21.

praha21.cz

Řidičské průkazy na území hlavního města Prahy

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 11. červen, 2018

Agendu spojenou s registry řidičů, motorových a přípojných vozidel provádí na území hl. m. Prahy odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Jednotlivé městské části tyto činnosti nevykonávají. Postup vyřízení věci: Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy vydává:              

praha21.cz

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 11. červen, 2018

Dne 1. července  2018 nabyde účinnosti zákon č. 195/2018 Sb., v platném znění a dochází tak ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.Pro více informací o změnách naleznete v přílohách. 

praha21.cz

Vítání občánků

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 08. červen, 2018

V polovině měsíce září 2018 budou ÚMČ Praha 21 Odborem občansko správním opět slavnostně přivítáni nejmladší občánci Újezdu nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat v obřadní místnosti ÚMČ Praha 21 v dopoledních hodinách.Žádáme rodiče, pokud budete mít zájem zúčastnit se s vašimi narozenými dětmi tohoto obřadu, ozvěte se prosím, nejpozději do 15.8.2018 na

praha21.cz

Nový knihovní řád

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 08. červen, 2018

Vzhledem k novému Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů známému jako GDPR, Rada Městské části Praha 21 schválila dne 29. 5. 2018 usnesením č. RMČ80/1407/18 nový knihovní řád místní veřejné knihovny Městské části Praha 21.

praha21.cz

Informace o aplikaci "změna plánu"

praha21.cz | Z Prahy » Z radnic města Prahy aktuálně » 07. červen, 2018

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 17.5.2018 novelu Statutu hlavního města Prahy, v návaznosti si Vás dovolujeme informovat o existenci aplikace Změna plánu a zároveň o vylepšení již existující aplikace Výkresy ÚP. Aplikace www.zmenaplanu.cz umožňuje přehledně třídit změny, podněty a úpravy platného územního plánu hl. m. Prahy podle různých

V sekci praha21.cz je vloženo 182 zpráv / článků

123456789starší

Nejsledovanější články